Demo-regnhaver til inspiration

I Gladsaxe Kommune er der stort fokus på at klimatilpasse byen, så vi bliver bedre til at håndtere de store skybrud, som der kommer flere af i fremtiden. Borgernes haver og grønne arealer er vigtige i den sammenhæng, da borgernes egen håndtering af regnvand fra tage og overflader er med til at mindske belastningen på kloakken.

For at hjælpe borgerne med at komme i gang med selv at håndtere regnvand på egen grund arbejder kommunen med forskellige former for vejledning og demonstrationsprojekter. Demohaverne i Bagsværd er et nyt demonstrations-projekt, hvor kommunen hjulpet fem boligejere med at få etableret regnvandsløsninger i deres private haver. Haverne skal fungere som demonstrationshaver for andre borgere, hvor man kan finde inspiration til løsninger i egen have.

De fem demohaver ligger i et kommende klimakvarter ved Møllemarken, hvor forsyningsselskabet Nordvand er i gang med et stort projekt, hvor vejvandet skal separeres i regnbede, lavninger og lignende. Håbet er, at de nye demonstrationshaver kan være med til at motivere borgerne i området til også at håndtere regnvandet på egen grund, nu hvor vejen bliver klimatilpasset.

Processen

De fem haver blev udvalgt fra en række ansøgninger fra borgerne. Der har hele vejen været en tæt dialog mellem haveejerne, anlægsgartneren og kommunen. Der blev holdt havegennemgange i alle haver, hvor både kommunen og anlægsgarteren var tilstede sammen med haveejerne. Herefter tegnede Gladsaxe Kommune plantegningerne til haverne, som blev rettet til ved et besøg i haverne. Alle haveejerne blev samlet til et fælles møde, hvor haveplan-erne og planteforslagene blev præsenteret og hvor de sidste rettelser blev justeret. Anlægsgarteren kom med tilbud på alle haverne, som blev accept-eret af haveejerne, og dermed kunne anlægsfasen gå i gang et par uger efter påsken.

Løsningerne  

Projektets formål er at afprøve og finde løsninger til regnvandshåndtering i forholdsvis små haver. Haverne skal være med til at vise forskellige typer af løsninger, hvordan man kan integrere LAR-elementerne (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstands-krav til bygninger og skel og få omkostninger til etablering af haverne til at balancere med tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget.

I udformningen bliver især overfladiske LAR-løsninger brugt - det vil sige regnbede, grøfter og græslavninger. De overfladiske løsninger har et stort fordampningspotentiale og skaber rekreativ værdi og dynamik i haverne og en større biodiversitet, fordi vand tiltrækker flere insekter og dyr og et mere frodigt planteliv.

Dimensioneringen

Anlæggene dimensioneres til at kunne håndtere minimum en 5-års regnhændelse, men de steder, hvor det har været muligt, har man dimensioneret løsningerne større, nogle steder helt op til en 50-års regnhændelse. Derudover har det også været overvejet, hvor regnvandet vil løbe hen ved skybrud for at forhindre skader på bygninger og overløb over skel.

Du kan læse meget mere om projekterne på Gladsaxe Kommunes hjemmeside Gladsaxe.dk/demohaver.

Læs arktiklen om haverne i Grønt Miljø (s. 20-21)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla templates by a4joomla